Regulamin połowu ryb na akwenie łowiska sportowego „SAZAN” w Szponie

Warunek wstępu na łowisko i wędkowania jest:

 1. Wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem łowiska oraz wykupienie zezwolenia na wędkowanie u pracownika obsługi lub u właściciela akwenu.
 1. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu
 2. Uiszczenie opłaty następuje przed rozpoczęciem wędkowania

WSTĘP JEDNORAZOWY

Opłata w kwocie 30,00zł od osoby dająca możliwość wędkowania na 2 wędki z brzegu i zestawy z jednym hakiem na dowolną przynętę i dowolną metodę połowu, w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem poniedziałków w godzinach od 7.00 do 20:00.

Dopuszcza się możliwość przebywania na łowisku wspólnie z wędkarzem w ramach opłaconego wstępu jednej osoby towarzyszącej.

Dodatkowe osoby mogą towarzyszyć wędkującemu pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 10.00zł za cały okres pobytu na łowisku tj. od 7.00 rano do 20:00.

Wędkarze, którzy często odwiedzają nasze łowisko i wzorowo przestrzegają Regulaminu, mogą liczyć na rabaty nagradzające ( według uznania właściciela ).

PO OPUSZCZENIU ŁOWISKA BEZ ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU OSOBOM ODPOWIEDZIALNYM ZA KONTROLĘ NA ŁOWISKU, NALEŻY DOKONAĆ PONOWNYCH OPŁAT ZA WEJŚCIE.

ZAKAZ PRZEBYWANIA ZWIERZĄT NA ŁOWISKU

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO:

 1. Utrzymywanie czystości na zajmowanym stanowisku w trakcie i po zakończeniu wędkowania(śmieci zabieramy ze sobą).
 1. Dbałość o dobrą kondycję złowionych ryb, w szczególności tych, których nie mamy zamiaru zabierać ze sobą.
 1. Ryby których nie mamy zamiar zabrać (KUPIĆ) po ewentualnym zważeniu, sfotografowaniu, natychmiast wypuszczamy do łowiska.
 2. W trakcie fotografowania ryb, podnosimy je do 40 cm nad ziemią, aby ryby wróciły do wody w jak najlepszej formie ( mile widziane maty karpiowe ).
 1. Każdy wędkujący zobowiązany jest do PODDANIA SIĘ KONTROLI STANOWISKA, SPRZĘTU I SAMOCHODU pracownikom łowiska, właścicielowi akwenu oraz wszystkim upoważnionym przez gospodarza wody osobom.
 1. Każdy wędkarz ma OBOWIĄZEK zabrania RYB, które podczas łowienia zostały zranione.
 1. Przy opuszczaniu łowiska, pokazywanie każdorazowo ZŁOWIONYCH ( NIE WYPATROSZONYCH) RYB w celu naliczenia opłaty stosownie do obowiązującego cennika.

Wypuszczamy także okazy następujących ryb:

 • KARP powyżej 3kg
 • JESIOTR powyżej 4kg
 • LIN powyżej 2kg
 • KARAŚ powyżej 1kg
 • AMUR powyżej 4kg
 • SANDACZ powyżej 2kg
 • OKOŃ powyżej 1kg

ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Przetrzymywanie złowionych ryb, które nie zostają zabierane przez wędkarza
 2. Głośnego zachowywania się
 3. Zaśmiecania łowiska
 4. Niszczenie brzegów i wyposażenia łowiska
 5. Używania środków pływających pod wpływem alkoholu o każdej porze
 6. Zakopywania śmieci w obrębie stanowisk lub obok
 7. Wrzucania do wody odpadów i petów po papierosach

POZOSTAŁE USTALENIA

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie akwenu, a także za samochody znajdujące się na parkingu.

W łowisku obowiązuje ZAKAZ kąpieli.

Właściciel lub pracownik przez niego upoważniony ma prawo do:

 • Żądania okazania dokumentów osób przebywających na łowisku.
 • Kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia przekroczenia regulaminu łowiska,
 • W przypadku głośnego zachowywania się, zaśmiecania, dewastacji mienia – WYPROSZENIA Z TERENU ŁOWISKA.

Gospodarz łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkarskich klientów akwenu.

Osoby będące świadkami złamania regulaminu łowiska, proszone są o powiadomienie właściciela lub pracownika łowiska o takim zdarzeniu, w dobrze rozumianym interesie wszystkich wędkujących.

Każde złamanie regulaminu, powoduje utratę zezwolenia bieżącego i wpisanie na czarna listę co skutkuje zakazem wędkowania w kolejnych dwóch latach.

UWAGA:

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ŁAPANIA RYB NA WŁASNEGO „ŚLEDZIA”. Odpowiednie przygotowane przynęty śledziowe do zakupu na terenie łowiska.

Poleca się łowienia na KOTWICZKI i HACZYKI BEZZADZIOROWE.

UDOSTĘPNIAMY NA MIEJSCU PODBIERAKI I SIATKI.

WŁASNE PRZYNIESIONE PODBIERAKI I SIATKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ŁOWIENIA DEZYNFEKUJEMY NA ŁOWISKU

POLECAMY UŻYWANIE MAT KARPIOWYCH

U RYB GŁĘBOKO ZACIĘTYCH, ŻYŁKĘ ODCINAMY ( PRZY MAŁYCH SANDACZACH BEZWZGLĘDNIE ODCINAMY ŻYŁKĘ I WYPUSZCZAMY JAK NAJSZYBCIEJ RYBY DO WODY )